Scan Codes

These are the codes returned from the GetCSC routine.

The APPS key is equated to skMatrix for portability to the TI-83. You may want to re-equate it in your programs if it’s confusing.

Key Equate Value
Y= skYEqu 35
WINDOW skWindow 34
ZOOM skZoom 33
TRACE skTrace 32
GRAPH skGraph 31
2nd sk2nd 36
MODE skMode 37
DEL skDel 38
skLeft 02
skDown 01
ALPHA skAlpha 30
X,T,θ,n skGraphVar 28
STAT skStat 20
skUp 04
skRight 03
MATH skMath 2F
APPS skMatrix 27
PRGM skPrgm 1F
VARS skVars 17
CLEAR skClear 0F
x-1 skRecip 2E
SIN skSin 26
COS skCos 1E
TAN skTan 16
^ skPower 0E
x2 skSquare 2D
, skComma 25
( skLParen 1D
) skRParen 15
÷ skDiv 0D
LOG skLog 2C
7 sk7 24
8 sk8 1C
9 sk9 14
× skMul 0C
LN skLn 2B
4 sk4 23
5 sk5 1B
6 sk6 13
- skSub 0B
STO → skStore 2A
1 sk1 22
2 sk2 1A
3 sk3 12
+ skAdd 0A
0 sk0 21
. skDecPnt 19
(-) skChs 11
ENTER skEnter 09